Yapay zeka, Gartner'ın 10 stratejik teknoloji trendinin her yerinde - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Yapay zeka, Gartner'ın 10 stratejik teknoloji trendinin her yerinde - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Bulut tabanlı endüstriyel platformlar

Gartner, 2023’te %15’in altında olan kurumsal bulut platformlarını (ICP’ler) 2027’ye kadar %70’ten fazlasının kullanacağını tahmin ediyor

10 Platform mühendisliği

Platform mühendisliği, self-servis dahili geliştirme platformlarının oluşturulması ve işletilmesi disiplinidir Bu modelleri dünya çapındaki profesyonellerin erişimine açmak için yeterli

3 Sürdürülebilir teknoloji

Sürdürülebilir teknoloji, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) sonuçlarını sağlamak için kullanılan dijital çözümlerin bir çerçevesidir Gartner, 2026 yılına kadar AI TRiSM kontrollerini uygulayan şirketlerin, yanlış ve gayri meşru bilgilerin %80’ini ortadan kaldırarak karar verme süreçlerinin doğruluğunu artıracağını öngörüyor

AI TRiSM, üçüncü taraf model ve uygulamalara yönelik ModelOps, veri koruma, model izleme (veri kayması, model kayması ve/veya istenmeyen sonuçların izlenmesi dahil) ve girdiler ve çıktılar için risk kontrolleri için araçlar sağlar ICP’ler, SaaS, PaaS ve IaaS hizmetlerini birleştirerek kurumsal ihtiyaçları karşılıyor 2027 yılına kadar CIO’ların %25’i, beceri kazanmak için gereken süreyi %50 azaltmak için ACWF girişimlerini kullanacak

5


Kaynak : “ZDNet

7 Önlemler olmadan, yapay zeka modelleri hızla olumsuz etkiler yaratarak yapay zekanın performansını ve toplumsal kazanımlarını gölgede bırakabilir

Bu trend 2030 yılına kadar milyarlarca dolar gelir yaratacak ve dijital ticaretten daha önemli hale gelecek Müşterilerin makinesi

THE istemci makineleri (“custobot’lar” olarak da bilinir), ödeme karşılığında mal ve hizmetleri özerk bir şekilde müzakere edebilen ve satın alabilen, insan olmayan ekonomik aktörlerdir • 2028 yılına gelindiğinde işgücü kıtlığı nedeniyle imalat, perakende ve lojistik sektörlerinde ön saflarda çalışanlardan daha fazla akıllı robot olacak

  2

  Uygulamalardaki zeka, makine öğrenimi, vektör depoları ve bağlantılı veriler gibi çeşitli yapay zeka tabanlı hizmetleri içerir Yeteneği hızlandırma ve geliştirme ihtiyacı ACWF trendini yönlendiriyor Bağlantılı ve artırılmış bir iş gücü

  Artırılmış Bağlantılı İşgücü (ACWF), insan işçilerin yapay zeka kullanımından elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmaya yönelik bir stratejidir Her platform, özel bir ürün ekibi tarafından oluşturulan ve bakımı yapılan, araç ve süreçlerle arayüz kurarak kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir katmandır

  6

  Gartner, 2026 yılına kadar kendi işlerine öncelik veren kuruluşların güvenlik yatırımları CTEM programına dayalı bir çözüm, ihlal sayısını üçte iki oranında azaltacaktır İşte Gartner’ın en önemli 10 stratejik tahmini :

  1. 2027 yılına gelindiğinde yapay zeka üretkenliğinin değeri, ulusal gücün temel ekonomik göstergesi olarak kabul edilecek THE 2024’ün ana stratejik teknoloji trendleri şunlardır:

   1

   Bu yapay zeka destekli geliştirme araçları, yazılım mühendislerinin kod yazmaya daha az zaman ayırmasına olanak tanır, böylece ilgi çekici iş uygulamaları tasarlama ve oluşturma gibi stratejik faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirler

   Gartner, en önemli stratejik teknoloji trendlerine ek olarak, GenAI’nin liderlerin her şey hakkındaki düşünme şeklini nasıl değiştirdiğini ve daha başarılı, esnek, daha uyarlanabilir, geleceğe daha iyi hazırlanmış bir organizasyonun nasıl yaratılacağını araştırarak en önemli stratejik BT tahminlerini de sundu

   Platform mühendisliğinin amacı üretkenliği ve kullanıcı deneyimini optimize etmek ve iş değeri yaratmayı hızlandırmaktır CTEM değerlendirme ve iyileştirme kapsamlarının bir altyapı bileşeni yerine tehdit vektörlerine veya iş projelerine göre hizalanması yalnızca güvenlik açıklarının değil aynı zamanda düzeltilemez tehditlerin de ortaya çıkarılmasına yardımcı olur Tehdit maruziyetinin sürekli yönetimi

   Sürekli tehdide maruz kalma yönetimi (CTEM), kuruluşların bir işletmenin dijital ve fiziksel varlıklarının erişilebilirliğini, maruziyetini ve kullanılabilirliğini sürekli ve tutarlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyan bir yaklaşımdır Üretken yapay zekanın demokratikleşmesi

   Üretken yapay zeka (GenAI), önceden eğitilmiş büyük modellerin, bulut bilişimin ve açık kaynağın birleşimi sayesinde daha popüler hale geliyor Aslında Gartner, 2027 yılına kadar CIO’ların %25’inin kişisel maaşlarının sürdürülebilir teknoloji üzerindeki etkilerine bağlı olacağını öngörüyor Üretken yapay zeka çözümleri ve diğer yapay zeka türleri de elbette ön planda yer alıyor

  2. Üretken yapay zeka, 2026 yılına kadar yeni web ve mobil uygulama tasarımı ve geliştirme çabalarının %70’ini önemli ölçüde değiştirecek Yapay zeka destekli geliştirme

   Yapay zeka destekli geliştirme, geliştiricilerin uygulamaları tasarlamasına, kodlamasına ve test etmesine yardımcı olmak için GenAI ve makine öğrenimi gibi yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasıdır Bu zeka, işi iyileştirmek veya otomatikleştirmek için kullanılabilir Bu nedenle şirketlerin stratejik değerlendirmeleri, bu algoritmaları ve cihazları kolaylaştırma, hatta yeni robot istemciler yaratma olanaklarını içermelidir

   2028 yılına gelindiğinde, müşteri gibi davranabilen 15 milyar bağlantılı ürün olacak ve gelecek yıllarda milyarlarcası daha takip edecek Bu nedenle bilgi teknolojisi kullanımının daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak daha da önemlidir

  3. 2028 yılına kadar iş dünyasının mücadeleye yönelik harcamaları yanlış bilgi Pazarlama ve siber güvenlik bütçelerinin %10’unu tüketerek 30 milyar doları aşacak 000 artacak

   ACWF, işgücünün kendi becerilerini geliştirme deneyimini, refahını ve yeteneğini desteklemek için bağlam ve rehberlik sağlar Yapay zeka güvenini, riskini ve güvenliğini yönetmek

   Yapay zekaya erişimin demokratikleşmesi ihtiyacı ortaya çıkardı Yapay Zeka Güven, Risk ve Güvenlik Yönetimi (TRiSM)

   4
  4. 2027 yılına gelindiğinde, Bilgi Güvenliği Baş Yöneticilerinin (CISO’lar) %45’i, artan mevzuat baskısı ve genişleyen saldırı yüzeyinin etkisiyle görev alanlarını siber güvenliğin ötesine genişletecek


   Gartner, 2024 yılının en önemli 10 stratejik teknoloji trendini belirledi

   Yapay zeka, kripto para birimleri, Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımı, enerji tüketimi ve çevresel etkiler

   9 THE Yapay zeka destekli yazılım mühendisliği geliştirici üretkenliğini artırır ve geliştirme ekiplerinin yazılım talebini karşılamasını sağlar
  5. 2027 yılına kadar, eski uygulamaları açıklamak ve uygun alternatifler oluşturmak için GenAI araçları kullanılacak ve modernizasyon maliyetleri %70 oranında azaltılacak

   Gartner, 2026 yılına kadar şirketlerin %80’inden fazlasının GenAI ve/veya API’leri ve modellerini kullanacağını öngörüyor dağıtılan GenAI uyumlu uygulamalar üretim ortamlarında 2023’ün başındaki oran %5’in altındaydı

  6. 2026 yılına kadar %50’si G20 üyeleri aylık elektrik karnesine tabi tutulacak Akıllı uygulamalar

   Gartner bu zekayı, bir uygulamanın uygun ve özerk bir şekilde yanıt verecek şekilde uyarlanması olarak tanımlıyor

  7. 2028 yılına gelindiğinde bilgi çalışanlarının sendikalaşma oranı, GenAI’nin benimsenmesiyle %1 com”   genel-15

   8